Maffia termen


Hieronder een overzicht van veel gebruikte termen rondom de maffia.

Camorra
Capo
Capo dei capi
Caporegime
Commissie
Consigliere
Cosa Nostra
Godfather
Ndrangheta
Omerta
Onderbaas
Pentito
Pizzo
RICO
Soldaat
Yakuza
Yubitsume

Camorra


De Camorra is de naam voor de in Napels gesitueerde maffia. Ze kenmerkt zich door de vaak sterke bloedband die leden onderling hebben en door de opvallende rol die vrouwen binnen de organisatie kunnen spelen. Waar in veel maffiaorganisaties de vrouwen op de achtergrond blijven kunnen ze binnen de Camorra een leidende rol hebben.


Capo


Een leider van een groep maffiosi die soldaten worden genoemd. De capo is verantwoordelijk voor de activiteiten van zijn eigen groep. Qua verantwoordelijkheid valt de capo onder de onderbaas en de Godfather.


Capo dei capi/Capo di tutti capi


Capo dei capi of capo di tuttie capi betekend: Baas der bazen. Waar meerdere families binnen het zelfde territoria werken komen de godfathers van de familie bijeen in een vergadering om onderlinge afspraken te maken. Uit de groep godfathers word een capo dei capi gekozen als voorzitter van de vergadering.


Caporegime


Caporegime is de benaming voor een groep maffiosi, soldaten, die valt onder de verantwoordelijkheid van een capo.


Commissie


De Commissie is een vergadering van godfathers die onderling afspraken maken over belangen en geschillen. De Commissie is door Charley Luciano en had als doel onderlingen oorlogen te voorkomen.


Consigliere


Een consigliere is een raadgever van de godfather. Het is niet een capo die een aantal maffialeden onder zich heeft maar een consigliere staat buiten de bevel structuur. Vaak is het een oudere ervaren maffialid met veel aanzien.


Cosa Nostra


La Cosa Nostra is de benaming voor de van oorsprong Siciliaanse maffia. La Cosa Nostra betekend 'onze zaak' en is een van de meest tot de verbeelding sprekende criminele organisaties.


Godfather


Het hoofd van een maffiafamilie die aan de top van de hierarchie staat. Vaak heeft de Godfather zich van soldaat opgewerkt tot capo en later godfather.


Ndrangheta


De Ndrangheta is een maffia organisatie wat van oorsprong uit Calabrie komt. De maffiafamilies van Ndrangheta kenmerken zich doordat ze zijn opgebouwd uit leden die onderling een bloedband hebben. Ze zijn elkaars broers, zwagers of anderzijds familieleden. Door deze bloedband lopen weinig leden over naar justitie.


Omerta


De omerta is zwijgplicht van iedere maffiosi. Als je lid van de maffia word zweer je dat je nooit met anderen over de maffia zal praten. Wie deze regel overtreed kan hiervoor de doodstraf krijgen.


Onderbaas (Sutto Capo)


De onderbaas of sutto capo staat in de hierarchie direct onder de godfather. Vaak is het een vertrouweling van de godfather die als taak heeft de contacten met de verschillende caporegimes te onderhouden.


Pentito


Een pentito is een maffialid wat overgelopen is naar de politie. De maffia ziet hen als verraders en zet vaak een prijs op hun hoofd. Bekende pentito zijn Valachi en Buscetta.


Pizzo


Pizzo is de benaming van het beschermgeld wat de maffia int. Een winkelier of een handelaar betaald wekelijks of maandelijks een bedrag aan pizzo om zo te voorkomen dat criminelen zijn zaak lastig vallen. In feite is het afpersingsgeld want als een winkelier niet betaald dan volgt er vaak bedreiging en mishandeling of word de winkel vernield.


RICO


De Racketeer Influenced and Corrupt Organisations act (RICO) is een Amerikaanse wet uit 1970 wat het voor justitie mogelijk maakte om individuele leden van een organisatie ook het lidmaatschap van een criminele organisatie ten laste te leggen. De RICO was het wapen in de juridische strijd om de maffia zware slagen toe te brengen.


Soldaat


Een soldaat is de laagste in rang als lid van de maffia. Hij valt in de hierarchie onder zijn capo die weer onder de onderbaas en godfather valt.


Yakuza


De Yakuza is de Japanse maffia en kent een eeuwen oude traditie. Respect en eer zijn belangrijke waarden binnen de Yakuza.


Yubitsume


Yubitsume is het weghalen van een vingerkootje. Een lid van de Yakuza doet dit als boetedoening voor ongehoorzaamheid of het falen tijdens een opdracht.